להלן תקנון ההשתתפות בחידון הספרים של טקסט רץ, שבוע הספר תשע"ט

 1. עצם ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה מוחלטת לכל התנאים האמורים במסמך/עמוד זה, ללא כל עוררין.
 2. בהסכם זה ננקטה לשון זכר למען הנוחות, אך כל פרטי העמוד ללא יוצא מן הכלל פונים לבני שני המינים גם יחד.
 3. הגדרות משפטיות: "עורך ההגרלה" – טקסט רץ הוצאה לאור, עוסק מורשה 203238308, מאשכולי 108 ירושלים. "התקנון" – התנאים המפורטים בעמוד אינטרנט זה. "אתר" – אתר האינטרנט של טקסט רץ: textratz.co.il  "משתתף" – בגיר מעל גיל 18 ששלח תשובות דרך מערכת האתר, או באמצעות כתובת המייל, או באמצעות הפקס, או באמצעות הדואר. אין באמור כדי למנוע השתתפות של קטינים, ובמידה ויראה עורך ההגרלה לנכון יוכל להכליל כל שולח שהוא. "פרטים אישיים" – שם פרטי, שם משפחה, טלפון, מייל וכתובת מגורים מלאה. "הזוכה" המשתתף אשר שמו עלה בגורל בעת ביצוע ההגרלה. "תקופת המבצע" – בין התאריכים 1.6.2019 ועד ליום 30.6.2019.
 4. משלוח הפרטים מהווה הסכמה לקבלת דברי דיוור במייל וב-SMS מעורך ההגרלה ללא הגבלה, כל משתתף יוכל להסיר עצמו מרשימת הדיוור בכל שלב שירצה על ידי הודעה לשולח. כל עוד לא יודיע, משלוח ההודעות יהיה בהסכמתו המלאה.
 5. ההגרלה תיערך ביום 1/7/2019, ולא יאוחר מ-20 ימים לאחר מכן. עורך ההגרלה יהיה רשאי להאריך או לשנות את תקופת ההגרלה ו/או תחילתה, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף, להפחית או לשנות פרסים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 6. זכות ההשתתפות לכל בגיר/ה מעל גיל 18 שנרשם להגרלה באמצעות טופס הרישום ומענה התשובות המופיע באתר החברה ואשר שמו ופרטיו יקלטו במערכת עד ליום 30.6.2019 שעה 23:59 ובתנאי שישיב לפחות תשובה נכונה אחת על אחת משאלות החידון, ואשר יעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה. זכות השתתפות לקטינים תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של טקסט רץ.
 7. כל תשובה נכונה התואמת את התשובות המופיעות במשרדי טקסט רץ – מזכה בכרטיס השתתפות בהגרלה. תשובה שאינה תואמת את התשובה המופיעה במשרדי טקסט רץ, גם אם היא נכונה לכשעצמה לא תזכה בכרטיס זכייה. מענה על שלב שלם (באתר שלב 1 כולל תשובות 1-4, שלב 2 כולל תשובות 5-8, שלב 3 כולל 9-12) מזכה בהכפלת מספר הכרטיסים שיש בידי המשתתף. מענה על כל השלבים מזכה בהכפלה נוספת של סך הכרטיסים שיש בידי כל משתתף. נמצא שמשתתף שישיב נכונה על כל השאלות, יוכפלו כרטיסיו ב-2 ויקבל 24 כרטיסי הגרלה, ושוב יוכפלו כרטיסיו ב-2 ויקבל 48 כרטיסי הגרלה.
 8. בפרס ראשון נכלל הוצאת ספר לאור הכוללת עיצוב כריכה לספר, שיבוצע על ידי מעצבי טקסט רץ ואינו כולל השבחות מיוחדות החורגות מהעיצוב, עימוד הספר הכולל עימוד טקסט בלבד בצבעי שחור-לבן, הדפסת הספר בכריכה רכה פוני וללא השבחות, בגודל שלא יעלה על 25/17 סמ, ובמספר עמודים שאינו עולה על 200, ויכלול הדפסת 50 עותקים. פרסום הספר יכלול עיצוב מודעה בתבנית, ופרסום חד פעמי לרשימת תפוצה במייל המונה 5000 חברים. תהליך הוצאת הספר יבוצע ללא התערבות מוציא הספר בשום שלב, לא בעיצוב, לא בהדפסתו ולא בפרסומו, אלא אם יחליט הזוכה לבטל את הזכייה או חלקה. במידה וירצה המשתתף לחרוג מהזכייה ולשדרג את הפקת הספר בכמות, באיכות, בהשבחות ובכל פרמטר – יקבל זאת בהתאם למחיר המחירון של שירותי טקסט רץ, וללא התחייבות. בפרס השני נכלל שובר של 500 ₪ לרכישת ספרי טקסט רץ. בזכייה נכללים הספרים המופיעים באתר טקסט רץ וזמינים במלאי, בהתאם למחיר המחירון שלהם שלא בשעת מבצע. בפרס השלישי נכלל עלות קפה ומאפה כמופיע בתפריט רשת קופיקס בסך 10 שח למשך 26 יום [חודש בניכוי 4 שבתות], ס"ה 260 שח + ספר לבחירה מתנה, ובלבד שמחירו לא יעלה על 100 שח. כל הפרסים ניתנים למימוש תוך 30 יום בלבד ממועד הזכייה.
 9. ההגרלה תיערך במשרדי טקסט רץ במועד הביצוע, בנוכחות ועדת ההגרלה. ביצוע ההגרלה ייערך על ידי תוכנת מחשב, בהתאם לשיקוליו של עורך ההגרלה ובכפוף לאישור ועדת ההגרלה.
 10. תנאי לקבלת הפרס הוא כי עורך ההגרלה יהיה רשאי, אך לא חייב, לצלם ו/או להסריט את הזוכה בעת מימוש הזכייה ו/או את קבלת הפרס ולהשתמש בצילומים לצורכי פרסומת במדיה המודפסת, במדיה הדיגיטלית ובכל מדיה אחרת לצורכי פרסום של עורך ההגרלה, לרבות שמו, תמונתו ועיר מגוריו של הזוכה. במידה והזוכה הוא קטין האישור ניתן על ידי האפוטרופוס הממונה עליו, וביכולתו להתפרסם ולהצטלם במקומו. במידה וקטין מילא את הפרטים ללא אישורו של האפוטרופוס הממונה עליו, השתתפותו עשויה להיחשב כבטלה. במידה ויסרב לכך ייחשב הדבר לוויתור על הזכייה. פרסום הפרטים יבוצע על ידי עורך ההגרלה ללא הגבלת כמות ומיקום, ועל פי שיקוליו הבלעדיים, בהתאם לחוק.
 11. יובהר כי עורך ההגרלה רשאי, אך לא חייב, להוסיף פרסים ו/או להמיר כל פרס בכסף או בשווה כסף בהתאם למחירון לצרכן במועד ביצוע ההגרלה.
 12. שם הזוכים יפורסם בדף האינטרנט הראשי של החידון, וכן בדף הפייסבוק של טקסט רץ הוצאה לאור, לא יאוחר מ-20 יום ממועד ביצוע ההגרלה. עורך ההגרלה ישלח הודעה לכתובת המייל של הזוכים ו/או יתקשר לטלפון של הזוכים, על פי הפרטים שהותירו בזמן הרישום. מילוי פרטים מוטעים, כמו גם אי יצירת קשר תוך 30 יום מאז שנשלחה אליו הודעת דוא"ל לכתובת המייל שהשאיר במועד מילוי הרכישה, ו/או לאחר שלא ענה לטלפון לאחר 5 ניסיונות חיוג (בין אם לא ענה, היה בשיחה ממתינה או לא היה זמין כלל) תוביל לאיבוד הזכייה לחלוטין והזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
 13. עורך ההגרלה וכל הבא מטעמו, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף בהגרלה מסיבה כלשהי. השתתפות בהגרלה מהווה ויתור מוחלט על כל תביעה עתידית שהיא כנגד עורך ההגרלה. ניתנת הרשות לעורך ההגרלה לבטל את ההגרלה כליל בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא, ללא נימוק ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

!

7 טעויות נפוצות
בהוצאה לאור של ספר

קבלו מדריך שיחסוך לכם הרבה כסף ועגמת-נפש!

תודה!

אנו נשלח למייל שלך את המדריך בהקדם.
המשך גלישה מהנה :) 

דילוג לתוכן